Bestyrelsen for vores Landsbyråd vil gerne takke alle for det store fremmøde til såvel
fællesspisning før generalforsamling samt den efterfølgende formelle del jf. vedtægterne som
dirigent Mogens Kieffer styrede med hård og kompetent hånd.

Vi var meget tilfredse med at årets beretning fra bestyrelsen blev anerkendt og fik gode ord og
roser med på vejen. Steen gennemgik som formand de vigtigste emner og projekter for vores
landsby i 2023 og nævnte bl.a.: opstart på børn og unge events, processen og status på den flotte
hytte ved sydlige gadekær som snart kalder til indvielse, arbejdet med biodiversitet, de unges
arbejde med motions- og fitness område, de to Stå sammen lørdage, arbejdet med vores
udfordringer med tung trafik gennem landsbyen, fællesarrangementerne Fastelavn, Sankthans,
Juletræets tænding, Nytårskur. Ligesom samarbejde med Fodboldklub og Menighedsråd fik gode
ord med på vejen. Placering af antennemast er nu endelig vedtaget med en god og fornuftig
placering ved Hunsballes drivhuse og bygninger. Ellers fik genopstået udfordringer i forbindelse
med Hybrid energipark med 3 vindmøller og solceller langs Korsør Landevej omtalt med lovning på
at landsbyen kommer til at høre nærmere. Endelig blev Kirsten Laage Petersens mange
seniorarrangementer med fællesspisning, foredrag og udflugter også rost meget.

Omkring det økonomiske var der glæde over den store opbakning til kontingentbetaling også i
2023 samt at det var lykkes bestyrelsen efter ansøgninger, at få store beløb ind fra LAG og
kommunale puljemidler. Foreningens har en sund økonomi også til at drive drift og mindre anlæg i
2024.

Til valg og den efterfølgende konstituering var der genvalg over hele linjen fra bestyrelse, regnskab
og bogholderi, suppleanter, revisorer – vi henviser til vores hjemmeside
www.eggeslevmaglelandsbyraad.dk under fanebladet Om foreningen, bestyrelsen, kontakter – her
findes hele bestyrelsen med kontaktoplysninger.
Det blev besluttet at forsætte med uændret 150 kr. i kontingent 2024 og 2025 Beløbet kan
indbetales på mobil pay 6584kh, drift konto 4406 3523 288938 eller kontant i kuvert til Steen på
Hønagervej 2.
Der var indkommet to forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer som omhandlede:
§ 4 Om valgbarhed og stemmeret – foreslås ændret til:
– Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der har betalt kontingent og som har været
medlemmer af foreningen i mindst 6 måneder.
– Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer der har betalt kontingent.
§ 5 Om kontingent fastsættes pr. husstand og gælder for 1 år ad gangen.
– Størrelsen på kontingentet der vedtages på generalforsamlingen 2024, er også gældende
for 2025. Kontingentet der vedtages i 2025, er så gældende for 2026 og så fremdeles.
– Medlemmerne hæfter udelukkende med deres kontingent.
I forlængelse af generalforsamlingen holdt Projektleder for biodiversitet Nikolaj Brandt indlæg om
biodiversitet overordnet i kommunen og i landsbyen. Han gennemgik specifikke muligheder/planer

for vores landsby. Nikolaj deltog sammenmed 3 kollegaer efterfølgende i vores Stå sammen lørdag
6/4 hvor han medbragte frø, stauder og buske – se særskilt opslag.

Categories:

Tags:

Comments are closed