arbejdsomhed med biodiversitet, affaldsindsamling og samling af redsskabsskuret ved motions og
legepladsen – hvor var i gode og effektive.
Atter må vi konstatere hvor vigtigt det er vi han en Lokal udviklingsplan om hvad vi vil med vores
landsby og sogn samt hvordan – et rigtig godt redskab til god forberedelse, planlægning og
eksikvering.
Stor tak til Janne Juul Hansen fra bestyrelsen der stod for såvel morgenbord og forkost – der er
genvalg. Desuden en særlig tak til projektleder for biodiversitet Nikolaj Brandt og de gode kollegaer
der både op til og på lørdagen deltog og rådgav os om at få lavet et par gode projekter ved Klub og
Fælleshuset og ved gadekæret ved Orebyvej Vi har samlet lidt stemningsbilleder fra dagene som
atter beviser hvor vigtigt samarbejde for fællesskabet er for et lokalområde som os. Slå allerede X
nu til efterårets Trim og Stå Sammenlørdag den 5. oktober 2024 fra kl. 9,00 til kl. 12,00

Categories:

Tags:

Comments are closed